logo

Model výškového uspoŕádání Prahy

Institut plánování a rozvoje si objednal nový model výškového uspořádání Prahy, který je v současnosti vystaven v Kanceláři metropolitního plánu. Model zhmotňuje obraz celkové kompozice města. Desetinásobně převýšený model v měřítku 1:25 000 zobrazuje terén a stávající i navrženou zástavbu. Byl zpracován metodou strunového, tzv. FDM 3D tisku na našich tiskárnách Zortrax M200 a M200 plus z bílého materiálu Z-HIPS.

Tištěných bylo několik 20×20 cm velkých čtverců a následně drobné segmenty, které se barvily a nalepovali na základnu čtverců. Termín dodání 10 dnů.

Používáme cookies